dolcebyvero.ro este un proiect al DOLCE BY VERO ATELIER SRL. În calitate de autor, proprietar și administrator al website-ului dolcebyvero.ro, DOLCE BY VERO ATELIER SRL respectă caracterul privat al informațiilor colectate și/sau furnizate de utilizatori pe site și dispune toate măsurile pentru securitatea acestor informații, inclusiv a datelor cu caracter personal.

Accesarea websiteului nostru de către orice persoană se supune prezentei politici de confidențialitate și se face cu acordul explicit cu privire la acestea.

Administratorul websiteului își rezervă dreptul de a actualiza și schimba în orice moment conținutul websiteului dolcebyvero.ro, inclusiv Politica de Confidențialitate, fără notificarea prealabilă. Se recomandă verificarea acestei secțiuni periodic de către utilizatorii siteului pentru aflarea noilor modificări.

DEFINIȚII

 1. datele cu caracter personal reprezintă orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, cultural sau sociale;
 2. prelucrarea datelor cu caracter personal sunt operațiunile sau seturile de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal în mod automatizat sau în mod manual precum: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea;
 3. stocarea înseamnă păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese;
 4. sistemul de evidență a datelor cu caracter personal este structura organizată de date cu caracter personal, accesibilă potrivit criteriilor determinate, indiferent dacă această structură este organizată în mod centralizat sau descentralizat sau este repartizată după criterii funcționale ori geografice;
 5. operatorul este orice persoană fizică sau juridică de drept privat sau public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora care stabilește scopul și mijloacele de prelucrarea a datelor cu caracter personal;
 6. terțul reprezintă orice persoană fizică sau juridică de drept privat sau public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana/persoanele împuternicite care, sub autoritatea directă a operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să prelucreze date;
 7. destinatarul este orice persoană fizică sau juridică, de drept privat sau public, inclusiv autoritățile publice, institutiile și structurile teritoriale ale acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu terț, autoritățile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competențe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari;
 8. date anonime reprezintă date care datorită originii sau modalității specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu persoana identificată sau identificabilă;
 9. date statistice sunt datele care au fost obținute ca urmare a prelucrării de către operator a datelor cu caracter personal, dar care nu pot fi folosite la identificarea unei persoane și sunt folosite exclusiv pentru scopuri statistice și/sau de informare, promovare.

COLECTAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL
dolcebyvero.ro colectează de la utilizatori date cu caracter personal numai cu acordul utilizatorului și doar furnizate de acesta.
Prin completarea formularelor de contact, utilizatorii furnizează doar date care vor fi folosite pentru îndeplinirea scopului lor.
Scopurile colectării datelor cu caracter personal sunt:

 1. Răspunsuri la solicitările utilizatorilor;
 2. În scopuri statistice și de analiză pentru îmbunătățirea experienței utilizatorilor de navigare, dolcebyvero.ro colectează și stochează anonimizat date de utilizare folosind Google Analytics.

dolcebyvero.ro nu va dezvălui date cu caracter personal terților în afara situațiilor în care acest lucru este cerut de lege.
Datele cu caracter personal ale utilizatorilor siteului dolcebyvero.ro vor fi dezvăluite către instituțiile abilitate fără nevoia consimțământului conform prevederilor Legii 677/2001 în caz de litigii sau dispute privind fraudele la plată.

DREPTURILE UTILIZATORILOR ȘI MODALITATEA DE EXERCITARE A ACESTORA
dolcebyvero.ro se angajează să respecte drepturile tuturor utilizatorilor și să faciliteze exercitarea acestora:

 1. Dreptul la informare asigură informarea utilizatorilor de fiecare dată când urmează prelucrarea datelor cu caracter personal;
 2. Dreptul de acces asigură accesul utilizatorilor la date;
 3. Dreptul de intervenție asupra datelor garantează posibilitatea rectificării, actualizării, blocării sau ștergerii datelor cu caracter personal;
 4. Dreptul de opoziție poate împiedica prelucrarea datelor cu caracter personal;
 5. Dreptul de a nu fi suspus unei decizii individuale luate în baza unei prelucrări automate;
 6. Dreptul de a vă adresa justiției.

Vă puteți excercita aceste drepturi simplu, printr-un mail la adresa office@ dolcebyvero.ro.

LEGISLATIE
Politica de confidențialitate se supune legislației române. În caz de litigiu, se va incerca mai întâi rezolvarea pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare de la înregistrarea reclamației.

dolcebyvero.ro
DOLCE BY VERO ATELIER SRL
Sediu Social: Ion Lahovari 87C 12/12, Dumbrăveni, Ilfov, Romania
Reg. Com.: J23/2919/2017
CUI: 37750400
office@dolcebyvero.ro

COMENZI

Dragi clienti, toate comenzile se primesc doar telefonic
si se ridica de la Dolce by Vero Atelier, din Corbeanca!